Pop Raluca Maria

  • Spectroscopie: UV-VIS, IR
  • Cromatografie: HPLC, UHPLC
  • Spectrometrie de masă: LC-MS
  • Chemometrie
  • Metabolomica plantelor
  • Determinarea biomarkerilor de calitate şi autenticitate a plantelor
  • Determinare medicamente antiepileptice

Informații

  • Grad didactic: Cercetător
  • Telefon: +4 0264 595 629
  • Adresă email: @umfcluj.ro
Accesat de 9041 de ori