Imprimă această pagină

Vasiu Renata

  De când am intrat în UMF predau studenţilor; la început, la lucrãrile practice atât de macroscopie cât şi de microscopie în scopul unei mai bune înţelegeri a noţiunilor de la curs; la lucrãri se face şi o scurtã verificare în scris a cunoştinţelor din ultimul capitol predat la curs, adicã un test, care reflectã gradul de înţelegere a noţiunilor predate; testul corectat este dat studentului.

  Gradul didactic de şef de lucrãri şi ulterior de conferenţiar au adus în plus susţinerea de cursuri teoretice.

  Am predat la seriile de românã, englezã şi francezã, de asemenea la secţia de imagisticã, am participat la diferite concursuri ca membru în comisie, membru în comisie de doctorat.

  Activitatea ştiinţificã a constat în publicarea de articole (82), cãrţi (3), un caiet de LP macroscopie în format CD, participarea la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale.

  Informații

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Telefon: 0264-59.10.76
  Accesat de 6132 de ori