Georgiu Carmen

Didactic
Autor curs: Mihaela Mera, Carmen Georgiu, Dan Gheban : "General Pathology –for English Students", Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu " Cluj-Napoca, ISBN: (10)973-693-198-6,(13)978-973-693—198-7, 168 pag, 2006.
Curs și lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină Generală secţia română şi franceză, respectiv Medicină Dentară, secţia franceză, an III.
Lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină Generală secţia engleză şi Medicină Dentară secţia română şi engleză, an III.
Îndrumător științific pentru elaborarea tezelor de licență studenți Medicină generală şi dentară.
Îndrumător rezidenți de anatomie patologică.

Științific
1. Membru al Proiectului National de Cercetare (Partener3- Cluj-Napoca): proiect PNII tip CNMP, cod 41-054/2007, «Valoarea prognostică și terapeutică a limfangiogenezei tumorale. Studiu anatomo-clinic și experimental în tumorile maligne solide ».
2. Membru al Proiectului Multianual de Cercetare Științifică 2007-2008, finanțat grant CNCSIS tip A, cod 548, « Evaluarea unor indicatori morfologici (neoagiogeneza), imagistici și moleculari (VEGF și survivina) ai potențialului metastazant al melanomului malign uveal »

Profesional
Activități de specialitate (autopsii, biopsii), în cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică al Prosecturii Spitalului Județean şi de Urgenţă Cluj-Napoca.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 0749284737
  • Adresă email:
Accesat de 6722 de ori