Mîrza Camelia-Manuela

Din anul 1995 sunt cadru didactic la U.M.F. „Iuliu Haţieganu", la Disciplina Fiziopatologie. Am susţinut în limba română cursuri şi lucrări practice la Facultăţile de Medicină an III, Tehnică Dentară an I, Profil Medical an I şi Asistenţi Medicali Licenţiaţi an I. Tot în limba română am susţinut lucrări practice cu studenţii Facultăţii de Medicină Dentară an II, iar în limba engleză cu studenţii Facultăţii de Medicină, an III, linia engleză.
Am coordonat lucrări de licenţă pentru studenţii Facultăţii de Medicină. Sunt autor şi coautor la manuale utilizate în scop didactic.
Sunt Doctor în Ştiinţe Medicale. Am participat la manifestări ştiinţifice din domenii medicale variate, în ultimii ani preocupările mele axându-se mai mult pe studiul stresului oxinitroxidativ. Am fost membru în două contracte de cercetare. Am lucrări ştiinţifice publicate în reviste de circulaţie naţională şi internaţională. Sunt membru al Societăţii Române de Fiziopatologie.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email:
Accesat de 5427 de ori