Ionuț Răzvan

Cadru didactic al UMF, Catedra de Medicina Muncii din anul 1999, mai întâi asistent, apoi şef de lucrări (2004). Doctor în ştiinţe medicale din anul 2003. Abilitare în supravegherea expusului profesional la radiaţii ionizante din 2008. Competenţă în managementul serviciilor de sănătate din anul 2012. Temele principale de interes cuprind implicaţiile sistemelor antiproteazice și antioxidative în afecţiunile bronho-obstructive cronice din mediul industrial, dar şi bolile profesionale provocate de expunerea la diferite toxice industriale, în special plumbul. Printre temele de interes se mai înscriu afecţiunile profesionale cauzate de expunerea la zgomot şi dermatitele profesionale. În aria activităţilor didactice se înscriu cursurile şi stagiile efectuate cu studenţii anului IV medicina generală (română, engleză, franceză), anul II tehnică dentară şi anul V medicina dentară, conducere de lucrări de diplomă precum şi activităţi cu rezidenţii de medicina muncii şi cursuri postuniversitare.

Informații

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 0264591942 Interior 1640
  • Adresă email:
Accesat de 4481 de ori