Chirurgie IV

Chirurgie IV

Adresa: Str. Republicii, Nr. 18
Telefon: 0264559596 int. 242
Fax: 0264450394


Şef de disciplină: Prof. Dr. Barbu Sorin
E-mail:

Disciplina Chirurgie IV a fost înfiinţată în 1978 odată cu transformarea secţiei de chirurgie a Spitalului CFR Cluj-Napoca în clinică universitară. De-a lungul timpului disciplina a fost condusă de conf. dr. Sandu Bologa, şef de lucrări dr. Dumitru Muntean, conf. dr. Gheorghe Funariu, prof. dr. Mircea Cazacu; între anii 2009-2018 a fost condusă de prof. dr. Valentin Muntean. Din 2019 disciplina Chirurgie IV este condusă de conf. dr. Sorin Traian Barbu. Iniţial disciplina a răspuns de învăţămânrtul universitar de chirurgie pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie. Ulterior activitatea didactică s-a extins şi la studenţii Facultăţii de Medicină (anii III şi IV) şi Facultăţii de asistenţi medicali licenţiaţi. In prezent disciplina asigură cursurile şi activităţile practice pentru studenţii Facultăţii de Medicină pentru anii III şi IV (secţiile română şi engleză) şi studenţii din anul III ai Facultăţii de Medicină dentară (atât în limba română, cât şi în limbile engleză şi franceză); de asemenea asigură o parte din activităţile practice de chirurgie efectuate de studenţii din anii III şi VI la Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină. Activitatea didactică desfăşurată vizează însuşirea cunoştinţelor de bază privind afecţiunile de natură chirurgicală, a principiilor de tratament chirurgical al acestora, formarea deprinderilor de diagnostic, stabilirea conduitei terapeutice, însuşirea unor manopere chirurgicale, consilierea studenţilor care ar dori să urmeze ulterior o specialitate chirurgicală. Activitatea medicală se desfăşoară într-o secţie de 80 de paturi şi cuprinde o gamă largă de operaţii, preponderent din chirurgia abdominală, pancreatică şi tiroidiană.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului: