Informatică Medicală şi Biostatistică

Informatică Medicală şi Biostatistică

Contact


Șef de disciplină: Prof. Dr. Tudor Drugan
Adresă:Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon: 0264 597256 int 2501
E-mail:
Site: http:// www.info.umfcluj.ro

 

Prezentare generală

Disciplina de Informatică Medicală şi Biostatistică oferă studenţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, pregătire academică în domeniul informaticii medicale şi biostatisticii, precum şi în domeniul metodologiei cercetării ştiinţifice medicale.

Oferta didactică este la nivel universitar şi postuniversitar în procesul de educaţie medicală continuă (cursuri postuniversitare, masterat, doctorat).

Revista Applied Medical Informatics este editată de un colectiv al disciplinei noastre.

Cadru didactic Principalele direcții de cercetare abordate
Asist.Drd. Alexandra Berghe

Metode statistice adaptive în evaluarea şi monitorizarea ecografică şi CT a melanomului cutanat

Prof. Dr. Sorana Bolboacă

Modelarea multivariată a fenomenelor medicale; Chestionarul ca instrument de cercetare în medicinî; Sisteme informatice în îngrijirea sănătății; Etica cercetării

Șef lucrări Dr. Cosmina Bondor

Statistica, cercetări operaţionale şi optimizare

Șef lucrări Dr. Tudor Călinici

Utilizarea IT în educația medicală

Conf. Dr. Horațiu Colosi

Evaluarea fortelor ortodontice in tratamentul anomaliilor dento-maxilare; evaluarea culorii si esteticii dentare; evaluarea unor efecte biologice ale radiațiilor electromagnetice de uz medical; evaluarea unor factori prognostici (e.g. alimentari, microbiologici, comportamentali) in diferite patologii; evaluarea unor metode diagnostice / terapeutice in diferite patologii; etica cercetării medicale.

Asist.Drd. Ancuța Cutaș

Modelarea evoluției în timp a diabetului zaharat tip 2 cu ajutorul biomarkerilor activării macrofagelor

Prof.Dr. Tudor Drugan

Bioinformatică, Biostatistică, Internet of Medical Things, Multimedia, Web App, Educație Medicală

Șef lucrări Dr. Mihaela Iancu

Statistica, modelare matematică

Șef lucrări Dr. Daniel Leucuța

Metodologia cercetării științifice medicale, statistică medicală. Evaluarea calității raportării studiilor - metodologic/statistic. Dezvoltare software statistic și web.

Șef lucrări Dr. Mădălina Văleanu

Biostatistica, bioinformatica, gestiunea şi analiza datelor medicale folosind sisteme distribuite

Asist.Dr. Andrada Urda

Fluxul informational in studiile medicale


Asist.Drd. Ioana Țaranu
 
Asist.Drd. Vlad Nechita  

 

Lista alfabetică a colectivului: