Histologie

Histologie


Adresa: Str. Pasteur, Nr. 4-6
Telefon: 0374-834404
E-mail disciplină:

Şef de disciplină: Prof. dr. Carmen Mihu
E-mail:

Membrii colectivului desfăşoară activitate didactică cu studenţii Facultăţii de Medicină şi Facultăţii de Medicină Dentară, înscrişi la cele trei linii de studiu, română, engleză şi franceză.
Conform planului de învăţământ, studenţii Facultăţii de Medicină, program de studiu de 360 de credite, studiază Histologia pe parcursul a două semestre, în anul II, având 56 de ore de curs şi 56 de ore lucrări practice. Studenţii Facultăţii de Medicină, program de studiu de 240 de credite (Asistenţi Medicali Licenţiaţi) studiază Histologia în anul I, semestrul I, având 14 ore de curs şi 14 ore lucrări practice. Studenţii Facultăţii de Medicină, program de studiu de 180 de credite (Laborator Clinic) studiază Histologia în anul II, semestrul I, având 28 ore de curs şi 28 ore lucrări practice. Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară studiază Histologia în anul I, semestrul II, având 28 ore de curs şi 42 ore lucrări practice.
Cursul opţional al Disciplinei se bucură de adresabilitate din partea studenţilor în mod constant.
Membrii Disciplinei de Histologie coordonează lucrări de licentă pentru studenţii şi sunt implicaţi în activitatea de tutoriat.
În cadrul Disciplinei sunt organizate cursuri postuniversitare.
În Disciplină se desfăşoară activitate ştiinţifică şi de cercetare, membrii colectivului având calitatea de directori sau membrii în proiecte de cercetare câştigate prin competiţie la nivel naţional. Rezultatele studiilor sunt comunicate la manifestări ştiinţifice şi sunt publicate în reviste care asigură vizibilitatea instituţională. Este stimulată şi susţinută cercetarea ştiinţifică studenţească.
O parte din membrii Disciplinei desfăşoară activitate medicală integrată în Secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului