Biofizică medicală

Biofizică medicală

Șef de disciplină: Prof. Dr. Daniela Eniu
Adresă:Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon: 0264595758, 0264597256 int. 2408
Fax: 0264595758

E-mail:   

Tipărire

 

 

Disciplina noastră își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Medicină, cu studenții anului I, pe parcursul unui semestru. Mai concret, activitatea înseamnă un curs de Biofizică de două ore pe săptămână și două ore de lucrări practice.
Scopul acestui curs este înţelegerea bazelor fizice ale fenomenelor biologice în sistemele vii, înţelegerea principiilor, metodelor şi aparaturii utilizate în cercetarea şi în practica medicală, însuşirea unor deprinderi şi competenţe minime, formarea capacităţii de structurare a unui studiu pe baza datelor furnizate de experiment, prelucrarea si analizarea datelor experimentale. În cadrul cercului științific pe care îl desfășurăm lunar cu studenții noștri, activitatea acestora s-a finalizat chiar și cu elaborarea unui raport ştiinţific.
După finalizarea cursului, la sfarșitul semestrului, organizăm o vizită într-un spital unde, pentru fixarea cunoștințelor dobândite, studenții au ocazia să vadă concret cum se aplică în medicină principiile fizice.
Pe lângă activitatea didactică desfășurată, membrii disciplinei noastre mai au o bogată activitate științifică care constă în granturi de cercetare, publicații (articole indexate), precum și colaborări cu alte centre universitare, cum ar fi: Universitatea Babeş-Bolyai (Catedra de Fizica Materialelor şi a Tehnologiilor Avansate, Catedra de Fizica Stării Condensate, Catedra de Fizică Biomedicală, Centrul de Fizică Biomedicală şi a Mediului, Centrul Naţional de Rezonanţă Magnetică), Institutul Oncologic Cluj-Napoca, USAMV Cluj-Napoca, Universitatea Oradea, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Lista alfabetică a colectivului: