Biologie celulară și moleculară

Biologie celulară și moleculară

Adresa: Str. Louis Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca, cod poştal 400349
Telefon: 0264 594373, 0264 597256 int. 2403, 0374-834403
E-mail contact disciplină:
Şef de disciplină: Prof. Dr. Horea Matei
E-mail:

Tipărire

Activităţile disciplinei de Biologie Celulară şi Moleculară se desfăşoară în amfiteatrele Universităţii şi în spaţiile proprii: sala de curs "John Wrigglesworth", două laboratoare pentru activităţi didactice, laboratorul de microscopie electronică "Dorin Poruţiu" (deservind scopuri de cercetare şi didactice), laboratorul de spectroscopie RMN şi laboratoarele de biologie moleculară (pentru diagnostic şi cercetare, respectiv stagiu clinic de rezidenţiat).
Biologia Celulară şi Moleculară este obiect de studiu pentru studenţii din anul I ai Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară de la liniile de predare în limbile română, engleză şi franceză. Cursurile şi lucrările practice se desfăşoară pe parcursul unui semestru şi sunt acreditate cu 6 credite transferabile pentru Facultatea de Medicina, respectiv 3 credite pentru Medicina Dentară.

Cadrele didactice au planificate consultaţii şi sunt angrenate în activităţi de cercetare în cadrul cercului ştiinţific studenţesc de Biologie Celulară şi Moleculară, în coordonarea unor lucrări de licenţă sau stagii de biologie moleculară cu medicii rezidenţi.
Activităţile de cercetare sunt orientate pe teme de Biologie Celulară (Studiul transportului apei prin membrana eritrocitelor; Analize ultrastructurale ale celulelor în condiţii patologice şi experimentale; Studiul polioxometalaţilor cu aplicaţii biomedicale) şi de Biologie Moleculară (Diagnosticul molecular al hepatitelor virale B, C şi D; Determinarea profilelor ADN, respectiv HLA, în expertiza medico-legală a filiaţiilor - în cadrul laboratoarelor IML care funcţionează în spaţiul disciplinei; Stabilirea profilelor HLA în populaţie şi asocierea lor cu diferite stări patologice; Diagnosticul molecular al infecţiilor cu HPV; Diagnosticul molecular al anemiilor congenitale prin defect de citoschelet; Implicaţii ale unor markeri genetici în neuroştiinţe; Studiul mutaţiilor în gena CFTR la pacienţi cu fibroză chistică; Diagnosticul unor boli genetice de metabolism ş.a.). 

 

Lista alfabetică a personalului