Genetică medicală

Genetică medicală

Adresa: Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon: 0264597794
E-mail disciplină:

Şef de disciplină: Prof. Dr. Radu Anghel Popp

Disciplina de genetică există din anul 1923, intemeiată sub numele de Biologie medicală de către Rene Janel. In perioada 1950-70 disciplina a fost condusă de către Acad. V. Preda, căruia i-au succedat Prof. Dr. Octaviana Crăciun, Prof. Dr. Lucia Bareliuc şi Prof. Dr. Ariana Protase. Din anul 1997 până în anul 2017, şeful disciplinei a fost Prof. Dr. Ioan V. Pop, care propune Decanatului Facultăţii de Medicină, schimbarea curriculei şi implicit a numelui din Biologie-Genetică în Genetică Medicală. Genetica Medicală este inclusă în grupa specilalităţilor medicale din nomenclatorul Ministerului Sănătăţii.

Disciplina are două compartimente:
1. didactic - situat în clădirea "Pasteur", aripa de nord, la mansardă, unde există 5 săli de lucrări (fiecare cu o suprafaţă de 16 m2, respectiv cu capacitate găzduire a unei grupe de studenţi) şi 5 mici cabinete (fiecare cu o suprafaţă de 8,5 m2, pentru cadrele didactice)
2. de cercetare şi diagnostic - situat în clădirea "Pasteur", aripa de sud, la parter, unde există un laborator de citogenetică, un laborator de genetică moleculară şi un cabinet ambulator de genetică medicală.

La disciplină funcţionează următoarele cercuri ştiinţifice studenţeşti:
1) Factori de risc genetici asociaţi cu eșecurile reproductive (Dr. Popp Radu)
2) Diagnostic citogenetic în patologia cromosomială (Dr. Miclea Diana)
3) Factori genetici în autism și alte boli de neurodezvoltare (Dr. Dronca Eleonora)
4) Factori de risc genetici în cancerul bronhopulmonar (Dr. Cătană Andreea)
5) Factori genetici implicaţi în etiopatogenneza neoplasmelor hematologice (Drd. Trifa Pavel Adrian)
6) Factori genetici in bolile autoimune și autoinflamatorii (Drd. Crișan Tania)

 

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului