Microbiologie

Microbiologie

Adresa: Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon: 0374-834432
E-mail disciplină:

Şef de disciplină: Șef lucr. Dr. Costache Carmen
e-mail:

Activitate didactică
Pregatirea didactică a studenților de la Facultatea de Medicină-Specializarea Medicină, anii II și III (secțiile română, franceză și engleză), Specializarea Asistenți Medicali, anul I, Specializarea Laborator Clinic, anii II și III; de la Facultatea de Farmacie- Specializarea Farmacie anul II (secțiile română, franceză), Specializarea Nutriție și Dietetică, anul II; Facultatea de Medicină Dentară- Specializarea Medicină Dentară, anul II (secțiile română, franceză și engleză), Specializarea Tehnică Dentară anul I (secțiile română și franceză), în Microbiologia fundamentală și medicală (domeniile Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie)
Coordonarea studenților pentru elaborarea lucrărilor de licență
Cercul științific studențesc de Microbiologie
Editarea de manuale de specialitate pentru studenți și medici rezidenți/specialiști
Pregătirea didactică a studenților din mobilitățile Erasmus
Coordonarea și pregătirea medicilor rezidenți în specialitățile Medicină de Laborator, Epidemiologie
Pregătirea și coordonarea pentru elaborarea lucrărilor de doctorat
Cursuri post-universitare pentru medicii specialiști și primari în domeniile: Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie

Activitate științifică
Activitate de cercetare în domeniile Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie, materializate prin lucrări științifice publicate în reviste naționale și internaționale, cotate ISI și participari la congrese naționale și internaționale
Organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale sub egida UMF/ societății naționale și internaționale de profil
Membri în colectivele de redacție ale unor reviste naționale și internaționale
Membri în societății științifice naționale și internaționale

Activitate profesională: Activitatea medicală de diagnostic medical microbiologic integrată în clinici universitare/laboratoare

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului