Imprimă această pagină
Miercuri, 20 Mai 2015 14:08

Nouă recrutare grup țintă proiect POSDRU 151188 – CORDISPED

  În atenţia asistenţilor medicali (cardiologie şi chirurgie cardiovasculară pediatrică şi conexe)

  Vă aducem la cunoştinţă derularea unei noi proceduri de selecţie a grupului ţintă în cadrul contractului de finanţare a proiectului „Competitivitate pentru inima copiilor: cardiologie și chirurgie cardiovasculară pediatrică – CORDISPED” POSDRU/179/3.2/S/151188 al cărui Beneficiar este Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, universitatea noastră având calitatea de partener alături de Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş.
  În scopul implementării activităţilor proiectului, candidaţii din Cluj-Napoca interesaţi şi care se încadrează în criteriile de eligibilitate specificate pentru calitatea de membru participant la activităţile de formare prevăzute, pot depune dosarul la registratura Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, str. V. Babeş nr. 8, parter, cu respectarea calendarului de recrutare şi selecţie din anunţul ataşat.
  Precizăm că, în cazul selectării în grupul ţintă, candidaţii admişi pot fi repartizaţi administrativ la Târgu-Mureş unde vor realiza o parte din activităţile de formare.

  Cu deosebit respect,
  Echipa P2 de management proiect

  Accesat de 4508 de ori