UMF
Vineri, 27 Mai 2016 22:19

Apel deschis – Burse de cercetare „Ștefan Odobleja”

Stimați doctoranzi/postdoctoranzi, 

Vă informăm că aveți posibilitatea de a aplica în cadrul competiției PNCDI III, Subprogramul 1.1 – Resurse Umane, Burse de cercetare „Ștefan Odobleja”
Apelul este lansat cu scopul de a stimula performanțele în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi și postdoctoranzi români. Formarea unor generații deschise catre mediul științific european și internațional.
Condiții de acordare:
- Instrumentul de finanțare se adresează organizațiilor de cercetare de drept public sau de drept privat din România, cu o vizibilitate internațională dovedită
- Existența în instituția gazdă a unui program de burse cu finanțare internațională, acordată pe bază de competitie; la procesul de evaluare realizat la nivel internațional participă atât experți români cât și experți străini
- Programul de burse deja existent se derulează de un interval de timp suficient de mare pentru a îi conferi credibilitate
- Numarul de burse, solicitate a fi finanțate prin acest instrument, nu poate fi mi mare de 10, nedepășind numarul de burse acordate de programul deja existent, cu finanțare internatională
Bugetul alocat acestei competiții este de maximum 575.000 lei, din care pentru 2016 este de maximum 172.500 lei
Sprijinul financiar acordat pentru un program de acest tip, pentru fiecare bursă, este de maxim 12.500 de Euro, echivalent lei, la cursul de referință al BNR din momentul semnării contractului.
Durata unei burse individuale de cercetare acordată prin acest instrument de finantare este de max 10 luni, perioada anului academic
Cererile de finanțare se completează, se semnează, se scanează în format pdf și se încarcă în secțiunea dedicată din platforma de depunere on-line
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finantare este 24 iunie 2016, ora 16:00
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4494/Burse-de-cercetare-Stefan-Odobleja--Competitie-2016.html

Cu respect,
Echipa DepCDI

Departamentul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu"
Cluj Napoca, 400349, str. L.Pasteur nr. 4, etaj III
Tel.: 0374-83 41 46, E-mail:
Accesat de 3811 de ori

Selecție - anunțuri