UMF
Luni, 16 Ianuarie 2017 14:13

Apel AUF pentru participarea la congrese francofone

În atenţia cadrelor didactice/ cercetătorilor/ doctoranzilor francofoni
 
Prin prezenta vă facem cunoscut Apelul la candidaturi al Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei (AUF), pentru anul 2017, pentru BOURSES DE CONTRIBUTION À DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES.
 
Este vorba de burse ce sprijină participarea cu lucrări, a cadrelor didactice/cercetătorilor/ doctoranzilor francofoni din regiune, la manifestări ştiinţifice (congrese, colocvii, simpozioane, zile ştiinţifice, etc.) având ca limbă de lucru franceza.

Condiţiile de candidatură sunt:
 
•    să nu fi beneficiat de același tip de finanţare AUF în anul calendaristic 2016;
•    declararea oricărei alte surse de finanțare
•    justificarea calităţii de cadru didactic/ cercetător/ doctorand într-o universitate membră AUF situată în aria de competență a Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală ;
•    acordul universității de origine;
•    dovada contribuţiei a participantului la manifestarea ştiinţifică respectivă (acceptarea lucrării spre prezentare)
•    dosarele de candidatură se depun electronic, la adresa https://formulaires.auf.org, cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data începerii manifestării.

Regulamentul apelului este disponibil în fișier atașat, precum şi la adresa: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/

Departamentul Relaţii Internaţionale (persoană de contact : Adriana Roşu, ) vă stă la dispoziție pentru consiliere.
Accesat de 1652 de ori

Selecție - anunțuri