UMF
Vineri, 20 Ianuarie 2017 12:37

Apel deschis – Competiție Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

Stimați cercetători, / Stimate cadre didactice,

Vă informăm că aveți posibilitatea de a depune propuneri de proiecte în cadrul programului ERA-NET COFUND 2017, proiectul Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI-EC-AMR) pentru studii multidisciplinare, inclusiv abordări „One Health" pentru compararea strategiilor de prevenţie, control şi intervenţie cu scopul de a preveni dezvoltarea, transmisia şi infecţiile cauzate de AMR.

Acesta este al 5-lea apel transnațional și este finanțat de către 14 agenții de finanțare din 14 țări partenere.

Solicitanți eligibili:

- centre de cercetare din cadrul universităților, instituții publice de cercetare, organizații non-guvernamentale, întreprinderi mici și mijlocii

Bugetul alocat de ANCSI pentru această competiție este de 250.000 Euro. Se pot depune propuneri de către minim 3 parteneri din țările care asigură finanțare pentru acest apel.

Durata de implementare a proiectului: max. 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 21 martie 2017, ora 16:00 (CET).

Pentru detalii suplimentare privind eligibilitatea și ariile tematice vă rugăm să accesați: http://www.jpiamr.eu/fifth-call/


Cu respect,

Echipa DepCDI

 
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"

400349, Cluj-Napoca

Str. Louis Pasteur, nr. 4, et.III

E-mail:
Accesat de 1893 de ori

Selecție - anunțuri