UMF
Joi, 27 Aprilie 2017 15:25

Apel deschis - Competiția Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017

Stimați cercetători, / Stimate cadre didactice,
 
Vă informăm că aveți posibilitatea de a depune propuneri de proiecte în cadrul competiţiei de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017.
Competiția este coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi.
 
Sunt vizate pentru finanţare din FDI 2017 opt domenii strategice:
•    Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
•    Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România
•    Domeniul 3: asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol al Universităților din România
•    Domeniul 4: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor
•    Domeniul 5: înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităţilor
•    Domeniul 6: creşterea capacității instituționale
•    Domeniul 7: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice
•    Domeniul 8: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii
Instituțiile de învățământ superior de stat pot depune maximum un proiect pe un domeniu de dezvoltare instituțională.

Durata de implementare a proiectului: maxim 6 luni, cel mult până la 15 decembrie 2017

Bugetul alocat este de 400000 lei/proiect

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 5 mai 2017.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați: http://www.cnfis.ro/competitia-fdi-2017/

Cu respect,
Echipa DepCDI
Accesat de 1717 de ori

Selecție - anunțuri