UMF
Luni, 22 Mai 2017 13:37

Cămine deschise şi tarife pentru perioada vacanţei de vară

I. Tarifele de cazare pentru perioada vacanţei de vară (08.07 – 22.09 2017) sunt următoarele:


A. Cazare gratuită:
- bursieri ai statului român - studenţi din an terminal;
- rezidenţii bursieri ai statului român;
- cazurile sociale: studenţi orfani de ambii părinţi sau proveniţi din Centrele de Plasament.

B. Tarif subvenţionat:
- studenţii membri ai organizaţiilor studenţesti implicaţi în mobilităţile studenţilor veniţi din străinătate, voluntari SMURD,AMBULANTA şi studenţii implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul departamentelor.
- studenţii din an terminal (absolvenţii promoţiei 2017) până la data de 31 iulie 2017,  data limită de depunere a    lucrărilor de licenţă;
- studenţii bursieri ai statului român, cu excepţia celor din anii terminali.
- studenţii cu practica de vară obligatorie în Cluj Napoca

C. Studenţii din an terminal (absolvenţii promoţiei 2017), vor achita în lunile august şi septembrie, tariful de bază + 60 lei reprezentând 50% din subvenţie, care este de 120 lei/luna/persoana.

D. Tariful de vară practicat pentru celelalte situaţii (studenti, masteranzi pentru  practica de vara, rezidenti) include: tariful de bază + subvenţie (120 lei pers./lună)
E. Tariful de cazare de 20 lei/zi/persoană, se va aplica în următoarele cazuri:
a. sesiunile de restanţe din perioada 10-28 IULIE 2017;
b. sesiunile de licenţă.
În afara acestor perioade se va încasa taxa în regim hotelier specifică fiecărui cămin studenţesc. Orice altă situaţie care nu se regăseşte în aceste precizări va fi soluţionată de către Serviciul Social Administrativ.

II. În perioada vacanţei de vară, căminele UMF vor avea următorul program:
- căminele  VII, IX,X Hasdeu si I Observator  se vor  închide la data de 10 iulie 2017;
- căminele VI Observator, ,VII A, B 11 şi B 13 Haşdeu vor rămâne deschise pe perioada verii.
Toate categoriile de  persoane ( studenţi, rezidenţi, masteranzi, doctoranzi ) care au solicitat cazare pe perioada verii prin cereri depuse la administraţiile căminelor VII ,IX ,X Hasdeu si I Observator  vor beneficia de cazare în Căminul VI Observator . Cei care locuiesc în căminele VIIA , VB ,B11- B13  si au depus cereri de cazare  pe vară rămân în acelaşi cămin dar nu neapărat în aceeaşi cameră.

III. Cazarea în cămin se va efectua pe baza următoarelor documente:
1.    Copie carte de identitate/paşaport;
2.    Copie după carnetul de student vizat pe anul în curs;
3.    Adeverinţă care să justifice activitatea desfăşurată, în cazul practicii, adeverinţă de la locul unde îşi desfăşoară practica (nu mai mult de 4 săptămâni) sau adeverinta de la decanatul facultatii, în cazul activităţii de cercetare, adeverinţă de la coordonatorul proiectului, în cazul gărzilor SMURD si AMBULANTA  tabele sau adeverinţe de la coordonatorul de grup iar de la organizatiile studenţeşti tabele cu studenţii implicaţi în activităţi.
4.    Formularul de cazare  ţine loc de „Contract de cazare”  pentru perioada solicitată şi se completează la administraţia căminului odată cu cazarea fizică a solicitantului.

DIRECTOR GENERAL                      Şef Serviciu Social Administrativ
 Ing. Corpodean Silviu                        Ec. Lazea Liviu


ANUNŢ  PRIVIND CAZAREA PE PERIOADA VACANŢEI DE VARA 2017

În perioada vacanţei de vara ,respectiv  8 iulie- 22 septembrie , căminele UMF vor avea următorul program :
•    Căminele VII, IX,X Haşdeu si I Observator  se vor închide în data de 10 iulie 2017;
•    Căminele  VII A , B11, B13  Haşdeu şi căminul VI Observator vor fi deschise pe toată  perioada vacanţei de vară ;
•    Pentru obţinerea unui loc de cazare  în această perioadă este obligatorie completarea unei cereri tip;
•    Aceste cereri le găsiţi şi se completează la administraţiile căminelor unde locuiţi;
•    Perioada de depunere a acestor cereri este 6-15.06.2017;
•    Cererile vor fi soluţionate cu cazare în Căminul VI Observator pentru cei care au locuit în timpul anului în căminele VII, IX,X Hasdeu şi I,VI Observator.
•    Cei care locuiesc în căminele VIIA ,VB ,B11- B13, si au depus cereri de cazare  pe vară rămân în acelaşi cămin dar nu neapărat în aceeaşi cameră.

•    Data limită de cazare pentru absolvenţi este 22.09.2017 ;
•    CERERILE POT FI GASITE ȘI LA AGENȚII DE PAZĂ DE LA CĂMINELE VII, IX , X Hașdeu și I și VI Observator
•    DUPĂ CE SUNT COMPLETATE LE PUTEȚI LĂSA TOT LA AGENȚII DE PAZĂAccesat de 5519 de ori

Selecție - anunțuri