UMF
Vineri, 14 Iulie 2017 12:43

Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI - Competiţia 2017

Stimate cadre didactice, stimaţi cercetători,
 
 Prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 439/11.07.2017 a fost aprobată lansarea competiției 2017 în cadrul Programului 1 Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI.
 
Condiții de participare:
1.    Directorul de proiect:
•    este doctor în științe cu expertiză și experiență relevantă în tematica proiectului complex;
•    poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director de proiect, pentru prezenta competiție;

2. Propunerile de proiecte complexe sunt realizate în consorţii CDI, formate din organizații publice de cercetare şi propun o Agendă Comună de Cercetare Dezvoltare şi Inovare;

3. Propunerea de proiect complex este depusă de o organizație publică de cercetare (coordonator de proiect) în consorțiu cu alte organizații publice de cercetare ;

4. Propunerile de proiecte sunt elaborate de consorții formate din cel puțin 3 organizații publice de cercetare cu profile de specializare similare sau complementare;

5. Un consorțiu va cuprinde cel puțin un institut național de cercetare-dezvoltare sau o instituție de învățământ superior de stat acreditată, sau o instituție de cercetare din subordinea Academiei Române, Academiei de Științe Agricole și Academiei de Științe Medicale, cu o bună reprezentare regională a entităților juridice reprezentate în cadrul consorțiului;

Propunerile de proiecte complexe pot fi elaborate în cadrul domeniilor Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020):
•    Bioeconomia
•    Energie, mediu și schimbări climatice
•    TIC, spațiu, securitate
•    Eco-nanotehnologii și materiale avansate
•    Sănătate                                                                                                    
•    Patrimoniu și identitate culturală
•    Tehnologii noi și emergente
Este interzisă participarea unei instituții la mai multe propuneri de proiecte complexe în cadrul aceluiași domeniu în calitate de coordonator, sub sancțiunea eliminării din competiție a tuturor propunerilor de proiecte complexe la care participă instituția respectivă.
 
Durata: termenul limită de finalizare a proiectelor este decembrie 2019.
 
Buget maxim:  7.500.000 lei pentru un proiect cu o durată de max. 27 luni, cu o distribuție echilibrată între organizațiile din consorțiu.

Cheltuieli eligibile:
Cheltuieli pentru proiectele componente al proiectului complex – min. 73%:
- cheltuieli cu personalul;
- cheltuieli de logistică;
- cheltuieli de deplasare;
- cheltuieli indirecte (regie.15%).
 
Cheltuieli de management pentru proiectul complex- max 5%.

Cheltuieli de întărirea capacității instituționale (cecuri) – min. 20% - max. 22% din valoarea totală a proiectului complex.

Propunerile de proiect se depun pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro până în 25 august 2017, ora 16.00.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați pachetul de informații din atașament percum și linkul:
https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi
 
Vă atragem atenția că depunerea proiectului este condiționată de aprobarea acestuia în Consiliul de Administrație, cu avizul Departamentului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare conform HCA 104/12.05.2016. Termenul limită de depunere a cererilor la DepCDI este 17.07.2017, ora 16.00.
 
Cu deosebită consideraţie,
Echipa DepCDI

Accesat de 2052 de ori

Selecție - anunțuri