UMF
Vineri, 14 Iulie 2017 14:34

Apel deschis – FINANŢAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI EVENIMENTELOR ASOCIATE ÎN ANUL 2017

Stimate cadre didactice, stimați cercetători,
 
 Vă informăm că aveți posibilitatea de a depune propuneri de manifestări ştiinţifice în cadrul Competiției destinate finanţării manifestărilor ştiinţifice și evenimentelor asociate în anul 2017.

 
Manifestările științifice şi evenimentele asociate,  sunt acţiuni în sprijinul activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi au ca scop atingerea unuia sau a mai multora dintre următoarele obiective:
 • prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice si de dezvoltare tehnologică de vârf;
• cunoaşterea  realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestării;
• integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale a cercetării româneşti;
• intensificarea participării româneşti la programele Uniunii Europene şi integrarea Ariei Romaneşti a Cercetării în Aria Europeană a Cercetării;  
• stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;  
• creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
• participarea României la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale internaţionale, precum şi creşterea originalităţii contribuţiilor proprii;
• susţinerea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare ţinând cont de cadrele actuale de cooperare în domeniul cercetării pentru susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.
 
Tematica manifestărilor ştiinţifice (şi a evenimentelor asociate) eligibile pentru finanţare trebuie să se încadreze într-una din priorităţile susţinute prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi să fie cuprinsă în următoarele domenii de evaluare:
• Tehnologiile societăţii informaţionale
• Energie
• Mediu
 • Sănătate
• Agricultură, securitate şi siguranţă alimentară
• Biotehnologii
 • Materiale, procese şi produse inovative
• Spaţiu şi securitate
• Ştiinţe de bază  
• Ştiinte socio-economice şi umaniste
 
Activităţi eligibile:
• redactarea şi expedierea corespondenţei (editarea şi transmiterea invitaţiilor, anunţurilor, informaţiilor privind manifestarea, condiţiile de participare şi de prezentare a  lucrărilor/exponatelor etc.; realizarea legăturii dintre organizatori şi participanţi; colectarea şi procesarea informaţiilor referitoare la participanţi şi lucrările/exponatele ce vor fi prezentate / publicate etc.);
 • publicitatea şi promovarea manifestării ştiinţifice (realizarea paginii web, comunicate de presă, articole/anunţuri in presă, buletine informative, foi volante / pliante / fluturaşi / afişe / bannere, interviuri de presă/televizate/la radio, emisiuni la radio/tv, spoturi la radio/tv, transmisii on-line, reclama pe site-uri specializate);
 • realizarea materialelor manifestării ştiinţifice, în limba română şi/sau în limba engleză, (realizare grafică generală, realizare proiect de prezentare, semnale, afişe, bannere, postere, proiecții video, filme etc.; realizare materiale de prezentare: ecusoane, etichete, diplome, programe, pliante, fişe tehnice, volum de rezumate; volum de lucrări, catalog expozanţi/exponate, mape, machete, filme etc.; realizare materiale promoţionale: pixuri, fluturaşi, notes-uri, agende, calendare, insigne, medalii, tricouri, steguleţe, pungi etc.);
 • organizarea şi desfăşurarea manifestării științifice (închirierea, amenajarea, funcţionarea şi dezafectarea locaţiilor de desfăşurare, traducere simultană; traducere/interpretare; proiecții video; secretariat; publicarea lucrărilor manifestarii; inregistrare şi realizare film/album foto; realizarea raportului manifestării);
 Cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli cu materialele;
b) cheltuieli cu serviciile;
c) cheltuieli cu regia;  
d) cheltuieli cu manopera

 
 Se pot depune propuneri de manifestări care se desfășoară până cel mult la 30 noiembrie, după următorul program:
• de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI) până la 15 iulie 2017 pentru manifestări organizate până la 30 septembrie 2017;
• în perioada 16 iulie – 30 septembrie 2017 pentru manifestări organizate în lunile octombrie și noiembrie 2017.

 
Propunerea trebuie transmisă la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale  în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa: MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Registratura MCI / Secretariat Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti şi prin email pe adresele: și ,  în atenţia secretarului Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, dna Adela Băra. Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Octaviana Marincaș, .
 
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
http://www.research.gov.ro/uploads/manifestari-stiintifice/2017/ghid_manifestari_2017_final-cccdi-27-iunie-v3.pdf
 
Cu respect,
Echipa DepCDI
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu"
Cluj-Napoca, 400349, str. L.Pasteur nr. 4, etaj III
e-mail:  

Accesat de 1535 de ori

Selecție - anunțuri