UMF
Vineri, 21 Iulie 2017 12:40

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI - Competiţia 2017

Stimate cadre didactice, stimaţi cercetători,
 
Vă reamintim că puteţi depune, în calitate de PARTENER, propuneri de proiecte în cadrul Programului 1 Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI, competiția 2017.
 
Propunerile de proiecte complexe pot fi elaborate în cadrul domeniilor Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020):
•    Bioeconomia
•    Energie, mediu și schimbări climatice
•    TIC, spațiu, securitate
•    Eco-nanotehnologii și materiale avansate
•    Sănătate                                                                                                    
•    Patrimoniu și identitate culturală
•    Tehnologii noi și emergente
Durata: termenul limită de finalizare a proiectelor este decembrie 2019
 
Buget maxim: 7.500.000 lei pentru un proiect cu o durată de max. 27 luni, cu o distribuție echilibrată între organizațiile din consorțiu. Propunerile de proiect se depun pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro până în 25 august 2017, ora 16.00.
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi: https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi
 
Vă atragem atenția că ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie va avea loc marţi, 25.07.2017, iar depunerea proiectului este condiționată de aprobarea acestuia în Consiliul de Administrație, cu avizul Departamentului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare conform HCA 104/12.05.2016. Termenul limită de depunere a cererilor la DepCDI este 24.07.2017, ora 16.00.
 
Cu deosebită consideraţie,
Echipa DepCDI

Accesat de 1902 de ori

Selecție - anunțuri