UMF
Luni, 28 August 2017 09:48

PLATA TAXELOR DE SCOLARIZARE PERCEPUTE IN LEI

MODALITÃŢI DE PLATÃ A TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ÎN LEI

Taxele de şcolarizare în lei, pot fi plătite ȋn numerar sau prin POS, la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” (str. Victor Babeş, nr.8, Parter sau Str.Pasteur, nr.4, Parter, cam.2), prin virament bancar sau mandat poştal.

Datele beneficiarului (ale Universităţii), necesar a fi completate pentru efectuarea plăţii taxelor de şcolarizare, prin virament bancar sau mandat poştal, sunt:

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,, IULIU- HAŢIEGANU"

COD FISCAL: 4288047;

BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ

ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babeș, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

REPREZENTȂND: ex. taxă şcolară rata I pentru NUME STUDENT, FACULTATE, AN DE STUDIU

Pentru plata diverselor taxe prin virament bancar sau mandat poştal, de către absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu-Haţieganu (eliberare duplicat foaie matricolă, taxă eliberare duplicat diplomă, taxă pentru arhivarea diplomei de bacalaureat ȋn original, taxa adeverinţă dosar pensionare, taxă adeverinţe după finalizarea studiilor), datele beneficiarului (ale Universităţii), necesar a fi completate pentru efectuarea viramentului bancar, sunt:

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,, IULIU- HAŢIEGANU"

COD FISCAL: 4288047;

BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ

ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babeș, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX

REPREZENTÂND: ex. taxa duplicat foaie matricolă pentru NUME ȘI PRENUME

Birou Taxe, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu-Haţieganu", Cluj-Napoca, România

Str. Victor Babeș Nr.8

Tel: +40 750 774 159; +40 750 774 168; +40 750 774 189; +40 750 774 919;

E-mail :

Accesat de 3147 de ori

Selecție - anunțuri