UMF
Marți, 05 Septembrie 2017 12:37

Apel deschis - Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Stimate cadre didactice/stimați cercetători,
 
Vă informăm că aveți posibilitatea de a aplica  în cadrul competiției  PN3 - Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători.
Apelul este lansat cu scopul dezvoltării resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești, prin publicarea și prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire si prin asigurarea accesului la infrastructură/bibilioteci/arhive/baze de date internaționale.

Condiții de acordare:
- participarea la o conferință cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare;
- stagiu/curs de pregatire in străinatate pentru întelegerea/învățarea unei noi tehnici necesare utilizării unui echipament existent in instituție;
- publicare in regim open access;
- acces la infrastructuri de cercetare neexistente in Romania (inclusiv biblioteci/arhive/baze de date);
- activități necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală. 
Solicitantul trebuie să fie doctor în științe sau doctorand aflat în stagiu legal.
 
Bugetul alocat acestui program este de maxim 22.000 lei.
 
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 06 septembrie 2017;

Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 10 decembrie 2017, ora 16:00;
 
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
https://uefiscdi.ro/news-competitie-deschisa-proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori
 
Cu respect,
Echipa DepCDI

 

Accesat de 1710 de ori

Selecție - anunțuri