UMF
Joi, 12 Octombrie 2017 09:14

Competiţie deschisă – Premierea rezultatelor cercetării – brevete

Stimate cadre didactice / Stimați cercetători,
 
Vă informăm că aveți posibilitatea de a aplica  în cadrul competiției  Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, Premierea rezultatelor cercetării - Brevete.
Apelul este lansat cu scopul de a crește impactul și vizibilitatea internatională a cercetarii-dezvoltarii-inovarii romanești prin recunoașterea și recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.
 
Condiții de acordare:
 
-  cercetători afiliați unor instituții de drept public din România, autori de brevete de invenție (inventatori) naționale (OSIM)  și brevete internaționale (EP0, USPT0).
 
Criterti de eligtbilitate:
 
- titularul de brevet este o instituție de cercetare de drept public din România (conform art.7 din OG 5712002, cu modificările  și completările ulterioare);
- brevetul conține mențiunea afilierii la o instituție din România a autorilor/inventatorilor care solicită premierea;
- se premiază brevete acordate în anii 2016 și 2017;
- cererea de premiere se depune însoțită de copia după toate paginile brevetului de invenție.

 
Bugetul maxim pentru anul 2017, alocat acestui program este de maxim 2.000.000 lei, credite de angajament.
 
Pentru premiile acordate din bugetul anului 2017, se primesc cereri de premiere, în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2017, în limita fondurilor disponibile;

 
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete
 
 
Cu respect,
Echipa DepCDI
 
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu"
Cluj Napoca, 400349, str. L.Pasteur nr. 4, etaj III
Tel.: 0374-83 41 46, E-mail:

Accesat de 2655 de ori

Selecție - anunțuri