UMF
Marți, 31 Octombrie 2017 14:53

Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”

Stimaţi colegi în vederea organizării Zilelor Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”, care în acest an se vor desfăşura în săptămâna 4-8 decembrie, vă rugăm să ne trimiteţi următoarele informaţii necesare pentru alcătuirea programului manifestărilor ştiinţifice:

a) Titlul simpozionului ştiinţific, workshop-ului sau mesei rotunde pe care intenţionaţi să le organizaţi, precizându-se următoarele date:

- organizator (organizatori)

- locul, data, ora desfăşurării

MODEL        

Data .................

Ora

.........

Simpozion ştiinţific/Workshop/Masă rotundă (selectaţi denumirea potrivită)

Titlul .......

Organizatori: Disciplina....departamentul....., cadrul didactic care organizează.......
Locul desfăşurării:

Simpozioanele ştiinţifice, mesele rotunde sau workshop-urile vor fi organizate între 4-8 decembrie 2017, fără întreruperea activităţii cu studenţii, strict în afara programului de învăţământ. Va rugam să ţineţi cont în planificarea manifestărilor de faptul că în acest an Mesajul Rectorului este programat pentru joi 7 decembrie, ora 18.

Aceste date vor fi trimise Decanatelor facultăţilor, pe adresele de e-mail: pentru Facultatea de Medicină, ddudea@umfcluj.ro">, pentru Facultatea de Medicină Dentară şi pentru Facultatea de Farmacie, până în data de 13 noiembrie 2017, ora 16, includerea în Invitația Program fiind condiționată de respectarea acestui termen.

 

b) Informaţii referitoare la Sesiunile de Comunicări poster

Sesiunile de comunicări poster din cadrul Zilelor UMF „Iuliu Haţieganu” vor fi organizate de fiecare facultate şi se vor desfăşura în ziua de vineri 8 decembrie 2017. Detaliile organizatorice vă vor fi comunicate de către Decanatele facultăţilor, respectiv vor fi specificate în Invitaţia Program şi pe pagina de web a universităţii.

Rezumatele în limba engleză ale comunicărilor poster vor fi publicate şi în acest an într-un supliment al revistei Clujul Medical. Pentru a asigura publicarea în timp util a suplimentului şi a Invitaţiei Program, vă rugăm să încărcaţi pe platforma accesibilă la adresa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3OS_vCPer0DtcyyHL4NQGyNsl2I8Y8nJBzHSNSVlao1wCmQ/viewform rezumatele şi informaţiile suplimentare solicitate până în data de 13 noiembrie, ora 24,00, moment după care platforma nu va mai fi accesibilă. Respectarea exactă a condiţiilor de redactare şi bifarea câmpurilor obligatorii sunt esenţiale pentru încărcarea în baza de date a informaţiilor şi includerea în Invitaţia Program.

Vă mulţumim pentru contribuţia dumneavoastră esenţială la reuşita acestei sărbători a Universităţii noastre.

Accesat de 1310 de ori

Selecție - anunțuri