UMF
Vineri, 10 Noiembrie 2017 21:15

Burse rezidenţi străini cetăţeni UE și non UE

În atenția rezidenților străini, cetățeni UE și non-UE

       Dosarele pentru acordarea burselor rezidenţilor străini cetăţeni UE și non UE se depun începând cu data de 13 noiembrie 2017, până în data de 15 noiembrie 2017, zilnic între orele 8:00 şi 16:00, la Biroul juridic, camera 5, etajul 1, Clădirea decanatelor.

Criteriile pentru acordarea burselor pentru rezidenții străini:

  • Media la examenul de licenţă. Dacă media este egală  departajarea se va face în funcţie de nota de la proba practică la licenţă;
  • Media examenelor desfăşurate în timpul programului de rezidenţiat;
  • Media notelor la disciplina corespunzătoare specialităţii la care este înscris rezidentul;
  • Participare la activitatea de cercetare a catedrei în timpul facultăţii sau a programului de rezidenţiat: Proiecte de cercetare  (1 proiect =2 puncte), lucrări ştiinţifice (2 puncte pentru autor principal, 1 punct pentru coautor);
  • Activitatea de voluntariat: ca student 3 puncte, ca rezident 3 puncte;
  • Cunoaşterea limbii române la nivel B1

Nu pot beneficia rezidenţii din anul I şi VI de studiu. Candidaţii trebuie să aibă vârsta maximă de 45 de ani.

 Dosarul conţine:
•    Copie de pe diploma de licenţă
•    Situaţia şcolară
•    Adeverinţă de membru în proiect de cercetare şi copie de pe articolul publicat
•    Diplome doveditoare
•    Certificat de nivel B1

Accesat de 2437 de ori

Selecție - anunțuri