UMF
Vineri, 10 Noiembrie 2017 21:15

Burse rezidenţi străini cetăţeni UE și non UE

În atenția rezidenților străini, cetățeni UE și non-UE

       Dosarele pentru acordarea burselor rezidenţilor străini cetăţeni UE și non UE se depun începând cu data de 13 noiembrie 2017, până în data de 15 noiembrie 2017, zilnic între orele 8:00 şi 16:00, la Biroul juridic, camera 5, etajul 1, Clădirea decanatelor.

Criteriile pentru acordarea burselor pentru rezidenții străini:

  • Media la examenul de licenţă. Dacă media este egală  departajarea se va face în funcţie de nota de la proba practică la licenţă;
  • Media examenelor desfăşurate în timpul programului de rezidenţiat;
  • Media notelor la disciplina corespunzătoare specialităţii la care este înscris rezidentul;
  • Participare la activitatea de cercetare a catedrei în timpul facultăţii sau a programului de rezidenţiat: Proiecte de cercetare  (1 proiect =2 puncte), lucrări ştiinţifice (2 puncte pentru autor principal, 1 punct pentru coautor);
  • Activitatea de voluntariat: ca student 3 puncte, ca rezident 3 puncte;
  • Cunoaşterea limbii române la nivel B1

Nu pot beneficia rezidenţii din anul I şi VI de studiu. Candidaţii trebuie să aibă vârsta maximă de 45 de ani.

Dosarul conţine:
•    Copie de pe diploma de licenţă 
•    Situaţia şcolară
•    Adeverinţă de membru în proiect de cercetare şi copie de pe articolul publicat
•    Diplome doveditoare
•    Certificat de nivel B1

În urma analizei dosarelor candidaţilor, comisia pentru selecţia studenţilor cetăţeni străini propuşi la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a beneficia de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă, propune următorii candidaţi eligibili:
1. Sellami Ahmed, medic rezident medicină de urgenţă, anul II
2. Mrabet Imene, medic rezident psihiatrie pediatrică, anul III

Au fost declaraţi neeligibili următorii candidaţi:
1. Abu Saleh, student Medicina Generală anul IV linia de studiu română
2. Ghanayim Muhammad, student Medicina Generală anul III linia de studiu română
3. Abo Molhem Mohamad, student Medicina Generală anul V linia de studiu engleză
4. Westmeyer Dennis Daniel , student Medicina Generală anul II linia de studiu engleză
5. Yehudai Ofir, student Medicina Generală anul II linia de studiu engleză
6. Amina Bouothmani, student Farmacie anul V linia de studiu franceză
7. Modica Fiippo , student Medicina Generală anul IV linia de studiu engleză
8. Kish Ghassan Hussien student Medicina Generală anul IV linia de studiu engleză

 

Accesat de 6327 de ori

Selecție - anunțuri