UMF
Marți, 14 Noiembrie 2017 09:30

Apel deschis_ Competiție H2020: Marie Skłodowska-Curie Actions - MSCA-RISE-2018: Research and Innovation Staff Exchange

Stimați cercetători, stimate cadre didactice,
 
 Vă informăm că aveți posibilitatea de a depune propuneri de proiecte în cadrul programului Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange

Scopul:
Sistemul RISE promovează colaborarea internațională și transsectorială prin schimbul de personal de cercetare și prin schimbul de cunoștințe și idei de la cercetare la piață (și viceversa).
RISE promovează o cultură comună a cercetării și inovării care recompensează creativitatea și spiritul antreprenorial și ajută la transformarea ideilor creative în produse, servicii sau procese inovatoare.

Domeniul de aplicare:
RISE implică organizații din sectoarele academice și non-academice (în special IMM-uri), cu sediul în Europa (statele membre UE și țările asociate Orizont 2020) și în afara Europei (țări terțe).
Propunerile RISE se pot concentra fie pe o dimensiune a mobilității (intersectoriale / internaționale), fie pe o combinație a celor două.

Schimburile pot fi atât pentru cercetători în stadiu incipient, cât și pentru cercetători experimentați și pot include, de asemenea, personal administrativ, managerial și tehnic direct implicat în activitățile de cercetare și inovare ale propunerii.
Sprijinul pentru schimburile între instituțiile din Europa (statele membre UE și țările asociate Orizont 2020) acoperă numai detașările intersectoriale.

Schimburile cu instituțiile din și către țările terțe pot fi intersectoriale, precum și în cadrul aceluiași sector.
Trimiterile între instituții stabilite în țări terțe sau în același stat membru al UE sau în țările asociate Orizont 2020 nu vor fi sprijinite.

Bugetul alocat este de 80.000.000 Euro.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 21 martie 2018, ora 17:00 (Brussels Time).
 
Mentionam faptul ca pentru orice depunere de proiect din partea universitatii aveti nevoie de acordul prealabil al Consiliului de Administratie.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html


Cu respect,
Echipa DepCDI
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu"
400349 Cluj-Napoca , Str. Louis Pasteur, nr. 4, et.III
E-mail:

Accesat de 1877 de ori

Selecție - anunțuri