UMF
Marți, 05 Decembrie 2017 13:28

Apel la candidaturi pentru mobilități de stagiu profesional (AUF)

În atenţia studenților/masteranzilor/rezidenților francofoni,
 
Prin prezenta, vă facem cunoscut Apelul la candidaturi al Direcției pentru Europa Centrală şi Orientală a Agenţiei universitare a Francofoniei pentru anul 2018, pentru Mobilități de stagiu profesional.
În ceea ce priveste domeniul sănătate, apelul este deschis masteranzilor, rezidenților francofoni şi studenţilor anilor IV, V, VI,  din toate universităţile membre AUF din regiune, care pot efectua stagii practice cu o duratã de 1-3 luni (stagii de vară sau alte tipuri de stagii care să fie recunoscute în parcursul academic al candidatului).
Tot dosarul de candidatură se întocmeşte în limba franceză, potrivit Regulamentului din fișierul atașat.

Informații detaliate pot fi obținute la adresa https: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-de-stage-professionnel/.
Apelul este deschis în perioada 4 decembrie 2017-16 februarie 2018, ora 13.
Dosarele de candidatură se depun electronic, pe platforma https://formulaires.auf.org.
Etapa interviu va avea loc în perioada 26 februarie -2 martie 2018.
Mobilitățile selecționate de AUF  spre finanțare se vor efectua în perioada  aprilie 2018-decembrie 2018. Alocațiile de mobilitate acoperă transportul, o indemnizație lunară și asigurarea de sănătate pe durata stagiului în străinătate.

Departamentul Relaţii Internaţionale (persoană de contact: Adriana Roşu, ) vă stă la dispoziție pentru consiliere cu privire la întocmirea candidaturilor.

Accesat de 1260 de ori

Selecție - anunțuri