UMF
Miercuri, 17 Ianuarie 2018 14:24

Apel AUF pentru participarea la congrese francofone

În atenţia cadrelor didactice/ cercetătorilor/ doctoranzilor francofoni,
 
Prin prezenta vă facem cunoscut Apelul la candidaturi al Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei (AUF), pentru anul 2018, pentru BOURSES DE SOUTIEN À LA PARTICIPATION AUX  MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES.
 
Este vorba de burse ce sprijină participarea - cu lucrări - a cadrelor didactice/cercetătorilor/ doctoranzilor francofoni din regiune, la manifestări ştiinţifice (congrese, colocvii, simpozioane, zile ştiinţifice, etc.) având franceza ca limbă de lucru.

Condiţiile de candidatură sunt:
•    să nu fi beneficiat de același tip de finanţare AUF în anul calendaristic 2017;
•    declararea oricărei alte surse de finanțare
•    justificarea calităţii de cadru didactic/ cercetător/ doctorand într-o universitate membră AUF situată în aria de competență a Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală ;
•    acordul universității de origine;
•    dovada contribuţiei a participantului la manifestarea ştiinţifică respectivă (acceptarea lucrării spre prezentare)
•     dosarele de candidatură se depun electronic, la adresa https://formulaires.auf.org, cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data începerii manifestării.
Regulamentul apelului este disponibil în fișier atașat, precum şi la adresa
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-a-participation-aux-manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2018/

Departamentul  Relaţii Internaţionale (persoană de contact : Adriana Roşu, ) vă stă la dispoziție pentru consiliere.

Accesat de 3006 de ori

Selecție - anunțuri