UMF
Luni, 26 Februarie 2018 09:12

Competiția FDI 2018

Stimate cadre didactice,
Stimați cercetători,
 
Vă aducem la cunostință că Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2018.
FDI are ca scop susţinerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităţilor de stat din România, finanțate din bugetul MEN, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învățământ superior.
Sunt vizate pentru finanţare din FDI 2018 șase domenii strategice:
 Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
 Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
 Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităţilor;
 Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
 Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
 Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.
 
CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE:
 La accesarea fondului de dezvoltare instituţională participă doar universitățile de stat, finanțate de la bugetul MEN;
  Tema proiectului de dezvoltare instituţională trebuie să se încadreze în unul din domeniile strategice vizate;
 Universitatea poate să depună cel mult un proiect de dezvoltare instituţională, pentru fiecare din domeniile strategice vizate;
 Cofinanțare minimă de 5% din valoarea solicitată de la MEN (se exclude cofinanțarea pentru cheltuielile cu regia).
 
BUGET:
Suma maximă care poate fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect este de 400 mii lei, cu următoarele excepții: Domeniul3 (doar pentru grădini botanice) – 500 mii lei; Domeniul4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) – 250 mii lei.
Durata unui proiect este de maxim 8 luni, cel mult până la 15 decembrie 2018
Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, începând cu data de 26 februarie 2018, pe platforma UDiManager administrată de UEFISCDI. http://uefiscdi-direct.ro. Cererile de finanţare care se primesc după expirarea termenului limită, menționat în calendarul de desfășurare a competiției, nu vor fi incluse în etapa de evaluare.
Menționăm faptul că pentu depunerea proiecteor aveți nevoie de aprobarea prealabilă a  Consiliului de Administrație al Universității.Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
http://www.cnfis.ro/competitia-fdi-2018/
 
Cu respect,
Echipa DepCDI
 
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu"
Cluj Napoca, 400349, str. L.Pasteur nr. 4, etaj III
E-mail:

Accesat de 1408 de ori

Selecție - anunțuri