UMF
Marți, 03 Aprilie 2018 13:22

Apel deschis-Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Stimate cadre didactice/stimați cercetători,
 
Vă informăm că aveți posibilitatea de a aplica  în cadrul competiției  PN3 - Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători.
Scop: dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești, prin publicarea și prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire si prin asigurarea accesului la infrastructură/bibilioteci/arhive/baze de date internaționale.
Finanțarea se asigură pentru un cercetător / cadru didactic angajat intr-o instituție de cercetare de drept public din România, pentru:
- participarea la o conferință cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare;
- stagiu/curs de pregatire in străinatate pentru întelegerea/învățarea unei noi tehnici necesare utilizării unui echipament existent in instituție;
- publicare in regim open access;
- acces la infrastructuri de cercetare neexistente in Romania (inclusiv biblioteci/arhive/baze de date);
- activități necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală. 
Solicitantul trebuie să fie doctor în științe sau doctorand aflat în stagiu legal.
Bugetul alocat acestui program este de maxim 22.000 lei.
Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2018, ora 16:00;
Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro
Menționăm faptul ca pentru orice depunere de proiect din partea universității aveți nevoie de acordul prealabil al Consiliului de Administratie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
 
 
Cu respect,
Echipa DepCDI
Accesat de 1985 de ori

Selecție - anunțuri