UMF
Marți, 03 Aprilie 2018 15:34

Apel deschis – Premierea rezultatelor cercetării - Brevete

Stimate cadre didactice / Stimați cercetători,
 
Vă informăm că aveți posibilitatea de a aplica  în cadrul competiției  Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, Premierea rezultatelor cercetării - Brevete.
Apelul este lansat cu scopul de a crește impactul și vizibilitatea internatională a cercetarii-dezvoltarii-inovarii romanești prin recunoașterea și recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.
​Participanti:
-  cercetători afiliați unor instituții de drept public din România, autori de brevete de invenție (inventatori) naționale (OSIM)  și brevete internaționale (EP0, USPT0).
Criterti de eligtbilitate:
- titularul de brevet este o instituție de cercetare de drept public din România (conform art.7 din OG 57/2002, cu modificările  și completările ulterioare);
- brevetul conține mențiunea afilierii la o instituție din România a autorilor/inventatorilor care solicită premierea;
- se premiază brevete acordate în anii 2017 și 2018;
- cererea de premiere se depune însoțită de copia după toate paginile brevetului de invenție.
Bugetul maxim pentru anul 2018, alocat acestui program este de maxim 500.000 lei
Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018, se primesc cereri de premiere, în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, în limita fondurilor disponibile;
Menționăm faptul ca pentru orice depunere de proiect din partea universității aveți nevoie de acordul prealabil al Consiliului de Administratie.​
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
 
 
Cu respect,
Echipa DepCDI
Accesat de 1797 de ori

Selecție - anunțuri