UMF
Joi, 31 Mai 2018 09:38

În atenția personalului didactic și didactic auxiliar cu funcţii de conducere, de control și cel implicat în administrarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă sau bugetară din cadrul U.M.F. ,,Iuliu Hațieganu’’ Cluj-Napoca

Având în vedere prevederile art.1 alin.(32) și alin.(36) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate aveți obligația să depuneți Declarația de avere și Declarația de interese anual, până la data de 15 iunie (art.4, alin.2 Legea nr. 176/2010).

            Formularele, Ghidul de completare și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese se găsesc pe site-ul universității (www.umfcluj.ro) la secțiunea ,,Informații de interes public > Declarații de avere’’.

            Declarațiile se vor depune la Serviciul Resurse Umane ( Str. Victor Babeș, Nr. 8, Etaj 2, Camera 209) până la data de 4 iunie 2018.

Accesat de 2000 de ori

Selecție - anunțuri