UMF
Joi, 01 Noiembrie 2018 08:13

Burse SEE (Norvegia, Islanda, Lichtenstein) pentru doctoranzi

Stimaţi doctoranzi,

 Vă facem cunoscută oportunitatea de a beneficia de burse de mobilitate în Norvegia, Islanda, sau Lichtenstein, în anul universitar 2018-2019, prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finantat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021.
 
Instituţiile-gazdă pot fi: universităţi, spitale, institute de cercetare sau alte centre similare, spitale private, companii publice sau private, etc., dispuse să accepte la stagiu doctoranzi.
In acest scop, candidaţii sunt rugaţi să contacteze individual instituţii din Norvegia sau Islanda, UMF Cluj neavând  în momentul de faţă acorduri bilaterale agreate în acest scop.

Bursele trebuie sa aibă durata minimă de 2 luni și să se încheie la data de 30 septembrie 2019.
Mai multe informaţii se regăsesc în Ghidul de mobilităţi (a se vedea anexa) și pe pagina web a programului  (http://www.eea4edu.ro).

Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie să facă o minimă dovadă (mesaj prin email)  că au cel puţin acceptul de principiu al departamentului-gazdă, cu menţionarea  duratei pentru care  există disponibilitate de  primire în stagiu.
Candidatura se va completa ulterior cu următoarele documente:

1. Cerere de deplasare externă (a se vedea modelul anexat)
2. CV- a se vedea modelul anexat
2. Scrisoare de motivaţie in limba română (a se vedea modelul anexat)
3. Atestat de cunoaștere a limbii engleze (copie) valabil.
     Obs. Informaţii privind calendarul examenelor de competenţă lingvistică organizate la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al UMF, pentru semestrul I se pot obţine de la Biroul Erasmus ()  

Dosarele vor fi analizate de către Consiliul pentru Asigurarea Calităţii în Cercetarea Doctorală, în prima ședinţă a sa din luna decembrie 2018, urmând ca rezultatele să se afișeze în ziua următoare.
In acest sens, candidaţii sunt rugaţi să depună dosarul de candidatură la Biroul Erasmus (Clădirea Decanate, str. Pasteur nr.6, et. 3, cam.1) până  la data de 29 noiembrie 2018.

Informaţii și persoană de contact: Rodica Marcu (; tel: 0374834178)

In speranţa că oferta este atractivă, vă încurajăm să participaţi.

Prof. dr. Dan Dumitrașcu

Accesat de 747 de ori

Selecție - anunțuri