UMF
Joi, 29 Noiembrie 2018 14:06

Admitere 2019 - Modificare tematică Nutriție și Dietetică

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca supune atenției viitorilor candidați la programul de studiu Nutritie si Dietetică, Facultatea de Farmacie modificarea tematicii examenului de admitere în conformitate cu prevederile Standardelor Specifice ARACIS, modificări care vor produce efecte începând cu anul 2019.

Astfel, materiile de examen vor fi, la alegere, Chimie organică sau Biologie vegetală, după următoarea tematică și bibliografie:

Chimie Organică

Tematică:


1.    Compoziția și structura compușiilor organici
Legături chimice. Catene de atomi de carbon
Compoziția și structura compușilor organici

2.    Compuși organici cu funcțiuni simple
Alcooli
Fenoli
Amine
Aldehide si cetone
Acizi carboxilici si derivați funcționali ai acizilor carboxilici

3.    Compuși organici cu funcțiuni mixte
Zaharide (glucide)
Aminoacizi

 

Bibliografie:
1.    Chimie, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, manual aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3787/2005; Copyright 2005, 2010.
2.    Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminiţa Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminiţa Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, manual aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetǎrii şi Tineretului nr. 4446/2006; Copyright 2006.

 

Biologie vegetală

 Tematică:


1.    Diversitatea lumii vii
Clasificarea organismelor
Virusurile
Regnul Monera
Regnul Protista
Regnul Fungi
Regnul plante

 

2.    Celula – unitatea structurală şi funcţională a vieţii
Compoziţia chimică a materiei vii
Tipuri fundamentale de celule
Structura, ultrastructura şi rolul componentelor celulei
Membrana celulară
Peretele celular
Citoplasma
Organitele celulare
Nucleul
Ciclul celular
Diviziunea celulară: mitoza şi meioza

Bibliografie:

Biologie, Manualul pentru clasa a IX-a, autori: Elena Huţanu, Editura Didactică şi Pedagogică , 2017, manual aprobat prin Ordinul nr. 3886 /2004

 

 

 

 

Accesat de 676 de ori

Selecție - anunțuri