UMF
Vineri, 01 Februarie 2019 09:02

Apel AUF pentru participarea la congrese francofone

Stimate cadre didactice, stimaţi cercetători şi doctoranzi,
 
Vă facem cunoscut Apelul la candidaturi al Direcției pentru Europa Centrală şi Orientală a Agenţiei universitare a Francofoniei pentru anul calendaristic 2019, pentru burse de susținere a participării  la manifestări științifice a tinerilor cercetători, în cadrul acțiunii "Valorizarea cercetării". Este vorba de burse ce sprijină participarea - cu lucrări - a tinerelor cadre didactice/cercetătorilor/ doctoranzilor francofoni din regiune, la manifestări ştiinţifice (congrese, colocvii, simpozioane, zile ştiinţifice, etc.) având franceza ca limbă de lucru.

Condiţiile de candidatură sunt:
•    vârsta sub 40 de ani la data începerii manifestării;
•    justificarea calităţii de doctorand/ asistent/lector/șef de lucrări într-o universitate membră AUF situată în aria de competență a Direcției pentru Europa Centrală şi Orientală ;
•    dovada contribuţiei la manifestarea ştiinţifică respectivă (acceptarea lucrării spre prezentare)
•    acordul universității de origine;
•    declararea oricărei alte surse de finanțare;
•    vor avea prioritate candidaturile persoanelor care nu au beneficiat de același tip de finanţare AUF în anul calendaristic 2018.

Dosarele de candidatură se depun electronic, la adresa https://formulaires.auf.org, cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data începerii manifestării. Regulamentul apelului este disponibil în fișier atașat, precum şi la adresa https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-a-participation-aux-manifestations-scientifiques-jeunes-chercheurs/

Departamentul  Relaţii Internaţionale (persoană de contact : Adriana Roşu, ; tel. 0374834197) vă stă la dispoziție pentru consiliere cu privire la întocmirea candidaturilor.

Accesat de 639 de ori

Selecție - anunțuri