UMF
Miercuri, 20 Februarie 2019 09:51

Apel: “PerMed 2019 (ERA-NET Cofund on Personalised Medicine)”

Stimate cadre didactice, stimaţi cercetători,

Vă informăm ca aveti posibilitatea de a depune propuneri de proiecte in cadrul competitiei "PerMed (ERA-NET Cofund on Personalised Medicine)", pentru programul: PerMed-2019:
 
Obiectivele generale ale apelului ERA PerMed sunt:
- sprijinirea proiectelor de cercetare translațională în domeniul medicinii personalizate;
- să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale;
- să încurajeze colaborarea între mediul academic (echipe de cercetare din universități, instituții de învățământ superior, instituții publice care desfășoară activități de cercetare), cercetare clinică/publică în domeniul sănătății (echipe de cercetare din spitale/instituții de sănătate publică, instituții medicale și alte organizații de asistență medicală) IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii).

Tematică:
Propunerile trebuie să fie interdisciplinare și să demonstreze clar impactul potențial al Medicinei Personalizate, precum și valoarea adăugată a colaborării transnaționale. Fiecare propunere de proiect trebuie să abordeze cel puțin un modul din domeniul de cercetare 3 și cel puțin un modul din domeniul de cercetare 1 sau 2:
Domeniul de cercetare 1: "Translația de la cercetarea de bază la cea clinică și dincolo", cu următoarele module:
Modulul 1A: Cercetarea preclinică
Modulul 1B: Cercetarea clinică.
Domeniul de cercetare 2: "Integrarea Big Data și soluții ICT", cu următoarele module:
Modulul 2A: Tehnologia generatoare de date și TIC
Modulul 2B: Date și TIC - către aplicarea în domeniul asistenței medicale.
Domeniul de cercetare 3: "Cercetarea în sprijinul implementării responsabile în sănătate", cu următoarele module:
Modulul 3A: Imbunătățirea sistemului de sănătate
Modulul 3B: Aspecte etice, legale si sociale.
Integrarea și combinarea coerentă a diferitelor domenii și module de cercetare în cuprinsul propunerilor, vor face parte din procesul de evaluare.

Detalii apel:
Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.
Fonduri alocate României:  500.000 EUR
Calendar:
Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 7 martie 2019
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale este 17 iunie 2019
 
Menționăm faptul că pentru orice depunere de proiect din partea universității aveți nevoie de acordul prealabil al Consiliului de Administrație.
Pentru detalii suplimentare referitoare la apel vă rugăm să accesați: https://uefiscdi.ro/permed
 
Cu deosebită consideraţie,
Echipa DepCDI

Accesat de 1928 de ori

Selecție - anunțuri