UMF
Luni, 11 Martie 2019 12:05

Competiție FDI 2019

Stimate cadre didactice, stimați cercetători,
 
 
Având în vedere publicarea OM 3129 din 5 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat  vă informăm urmatoarele:
-            Dupa aprobarea Bugetului de stat va fi lansată Competiția FDI-2019 și va fi publicat  Pachetul de informații pentru alocarea finanțării in anul 2019 (care include Calendarul de desfășurare al acesteia).
-           Instituțiile de învățământ superior de stat pot depune maximum un proiect pe un domeniu de dezvoltare instituțională (conform art. 8, alin. 1-2 al Anexei OMEN 3129 din 5.02.2019), domeniile strategice pentru anul 2019 fiind:
 
 •     Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră); 
•     Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
•     Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităţilor;
•     Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
•     Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
•     Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități. 
 
Având în vedere cerința CNFIS de a transmite pana la data de 15 martie 2019 lista cu directorii de proiect  desemnați de către Consiliul de Administratie pentru depunerea și implementarea proiectelor, vă rugăm să depuneți la Departamentul de Cerectare, Dezvoltare și Inovare cererile dumneavoastră cât mai curând posibil.
 
 
Cu respect,
Echipa DepCDI
 
 
Accesat de 2027 de ori

Selecție - anunțuri