UMF
Miercuri, 15 Mai 2019 10:41

Cazare rezidenţi 2019-2020

Medicii rezidenţi care doresc cazare pentru anul universitar 2019-2020 pot să îşi depună dosarul cu actele necesare, în perioada 20 mai - 28 iunie 2019, la administraţia căminelor IX (complexul studenţesc Haşdeu) sau VI (complexul studenţesc Observator), de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-15:00.

Dosarul de cazare trebuie să conţină următoarele acte:
- cererea de cazare (se găseşte la administraţia căminelor mai sus menţionate şi se completează la depunerea dosarului)
- adeverinţa de venit din care să rezulte venitul mediu net şi brut realizat în ultimele 12 luni sau 5 luni pentru rezidenţii anului I
- copie după carnetul de rezident sau adeverinţa de rezident pentru rezidenţii anului I
- copie după diploma de licenţă
- certificat de căsătorie (pentru familii)
- certificat de naştere al copilului (pentru familii)

CAZURILE MEDICALE vor ataşa, în plus, un dosar medical. Acesta va conţine următoarele acte:
- biletul de ieşire din spital
- rezultatele testelor paraclinice folosite pentru diagnosticul bolii
- adeverinţă de luare în evidenţă de către medicul de familie
- adeverinţă eliberată dintr-o clinică de profil a universităţii care să certifice diagnosticul
Dosarul va fi analizat de către Comisia Medicală a universităţii.

ACTELE VOR FI DEPUSE ÎNTR-UN DOSAR PLIC. NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE DOSARELE INCOMPLETE SAU DOCUMENTELE DEPUSE DUPĂ DATA DE 28 IUNIE 2019!

Punctajele obţinute în urma analizării dosarelor de către Comisia de Cazare, se vor afişa până în data de 2 septembrie 2019, pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la următoarea adresă de e-mail: .

CRITERIILE LUATE ÎN CALCUL PENTRU CAZAREA MEDICILOR REZIDENŢI ŞI METODOLOGIA DE CALCUL A PUNCTAJULUI SUNT:
a. Venitul propriu
b. Criteriul profesional
c. Media examenului de licenţă
Pentru cele 3 criterii de mai sus (A, B, C) se face un punctaj din care, ulterior, se obţine media aritmetică
(A+B+C)/3, rezultând astfel punctajul final.

Pentru nota A, punctajul se calculează astfel:
50 - (media lunară venit brut pe ultimele 12 luni/100)

Pentru nota B se acordă mai multe puncte, după cum urmează:
- creditele EMC din ultimele 12 luni/10
- student la altă facultate în curs: 2 puncte
- prezentare poster la congres internaţional - 2 puncte, la congres naţional - 1 punct
- prezentare orală la congres internaţional - 3 puncte, la congres naţional - 2 puncte (dacă prezentările orale sau posterele au fost premiate, se mai adaugă câte 1 punct) (prezentările orale/ posterele sunt luate în considerare o singură dată cu acelaşi nume)
- cadru universitar: 4 puncte
- încadrat la UMF – plata cu ora: 1 punct
- doctorand în curs, la buget: 3 puncte
- participare la grant acceptat: 2 puncte
- articol ISI: 10 puncte
- articol non-ISI: 1 punct
Pentru criteriul profesional se iau în calcul, la prezentările orale/postere, doar primii doi autori. Posterele/prezentările orale, se iau în calcul doar o singură dată. Pentru criteriul stiinţific (punctul B), se iau în calcul posterele/prezentările orale, articolele, creditele EMC, obţinute în ultimele 12 luni (ultimele 12 luni se calculează începând cu ultima zi de depunere a dosarelor).

Pentru nota C, punctajul se calculează astfel: nota de la licenţă x 2.
În cazul familiilor, prioritate au cele în care ambii soţi sunt medicinişti. Familiile şi medicii rezidenţi cu unul sau mai mulţi copii au prioritate la cazare, în funcţie de decizia Comisiei de Cazare. Pentru familiile în cazul cărora unul dintre soţi nu este medicinist, punctajul luat în calcul este cel al soţului medicinist, pentru locurile rămase pentru familii.

COMISIA DE CAZARE

Accesat de 2919 de ori

Selecție - anunțuri