UMF
Luni, 03 Iunie 2019 11:34

Cămine deschise şi tarife pentru perioada vacanţei de vară

I. Tarifele de cazare pentru perioada vacanţei de vară (08.07 – 27.09 2019) sunt următoarele:

A. Cazare gratuită:
- bursieri ai statului român - studenţi din an terminal;
- rezidenţii bursieri ai statului român;
- cazurile sociale: studenţi orfani de ambii părinţi sau proveniţi din Centrele de Plasament.

B. Tarif subvenţionat:
- studenţii membri ai organizaţiilor studenţesti implicaţi în mobilităţile studenţilor veniţi din străinătate, voluntari SMURD, AMBULANTA şi studenţii implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul departamentelor.
- studenţii din an terminal (absolvenţii promoţiei 2019) până la data de 31 iulie 2019, data limită de depunere a lucrărilor de licenţă;
- studenţii bursieri ai statului român, cu excepţia celor din anii terminali.
- studenţii cu practica de vară obligatorie în Cluj-Napoca

C. Studenţii din an terminal (absolvenţii promoţiei 2019) vor achita în lunile august şi septembrie (pana la sesiunea de licenta), tariful de bază + 60 lei reprezentând 50% din subvenţie, care este de 120 lei/luna/persoana.

D. Tariful de vară practicat pentru celelalte situaţii (studenti, masteranzi pentru  practica de vara, rezidenti) include: tariful de bază + subvenţie (120 lei pers./lună)

E. Tariful de cazare de 20 lei/zi/persoană, se va aplica în următoarele cazuri:
a. sesiunile de restanţe din perioada 15-19 iulie 2019, 22-26 iulie 2019,
b. sesiunile de restanţe din perioada 10-16 iulie 2019, 17-19 iulie 2019 - MEDICINĂ ANII IV, V şi VI,
c. sesiunile de licenţă.

F. În afara acestor perioade se va încasa un tarif de 30 lei /zi. Orice altă situaţie care nu se regăseşte în aceste precizări va fi soluţionată de către Serviciul Social Administrativ.

II. În perioada vacanţei de vară, căminele UMF vor avea următorul program:
- căminele IX Haşdeu si I Observator  se vor  închide la data de 20 iulie 2019  urmând ca cei care solicita cazare în aceste cămine să fie cazaţi la etajele inferioare în funcţie de numărul de solicitări.
- căminul X Haşdeu (etajele II, III şi IV) se va închide în 8 iulie 2019; parterul şi etajul I vor rămâne deschise pâna în 26 iulie pentru studenţii care efectuează practica OBLIGATORIE în Cluj.
- căminele VI Observator, Victor Babes 13, VII A, B 11 şi B 13 Haşdeu vor rămâne deschise pe perioada verii.
Toate categoriile de  persoane (studenţi, rezidenţi, masteranzi, doctoranzi), care au solicitat cazare prin cereri depuse la administraţiile căminelor IX, X Haşdeu si I Observator, vor beneficia de cazare în Căminul VI Observator, după închiderea acestor cămine sau din data de 8 iulie 2019 .
Cei care locuiesc în căminele Victor Babes 13, VII A, B11- B13 Haşdeu şi VI Observator şi au depus cereri de cazare pe vară rămân în acelaşi cămin, dar nu neapărat în aceeaşi cameră.

III. Cazarea în cămin se va efectua pe baza următoarelor documente:
1.    Cererea (tip) de solicitare a cazării în perioada vacantei de vară.
2.    Adeverinţă care să justifice activitatea desfăşurată, în cazul practicii, adeverinţă de la locul unde îşi desfăşoară practica (nu mai mult de 4 săptămâni) sau adeverinta de la decanatul facultatii, în cazul activităţii de cercetare, adeverinţă de la coordonatorul proiectului, în cazul gărzilor SMURD şi AMBULANTA  tabele sau adeverinţe de la coordonatorul de grup iar de la organizţtiile studenţeşti tabele cu studenţii implicaţi în activităţi.
3.    Pentru practica de vara OBLIGATORIE IN CLUJ nu este necesară adeverinta.
4.    Formularul de cazare  ţine loc de „Contract de cazare”  pentru perioada solicitată şi se completează la administraţia căminului odată cu cazarea fizică a solicitantului.

Perioada de depunere a cererilor pentru cazarea de vară este 5 - 14 iunie 2019.

 

DIRECTOR GENERAL                                        DIRECTOR DIRECTIA SOCIAL ADMINISTRATIVĂ

 Ing. Corpodean Silviu                                     Ec. Lazea Liviu

Accesat de 3723 de ori

Selecție - anunțuri