UMF
Vineri, 07 Iunie 2019 14:02

Voluntariat Centrul de Genomică

In conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi cu procedura de voluntariat existentă la Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcţională, Biomedicină şi Medicină Translaţională, din cadrul UMF, Centrul de Genomică organizează selecţie de voluntari cu îndeplinirea următoarelor  cerinţe obligatorii:

Felul postului: voluntar - Tehnician - 2 posturi

Condiții generale de participare:
•    Student/ă facultatea de biologie
•    Să deţina cunoştinţe teoretice şi practice de  chimie/biochimie/biologie/biologie moleculară/genetică/biologie celulară/imunologie/microbiologie/ biofizică, bioinformatică
•    Cunoştinte limba engleza – minim nivel mediu
•    Cunoştinţe PC
•    Disponibilitate pentru voluntariat minim 20 ore/săptămână, respectiv 80 ore pe lună

Abilităţi:
•    Persoana responsabilă
•    Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
•    Atenţie la detalii, iniţiative

Oferta:
•    Condiţii foarte bune de muncă
•    Posibilitatea de a lucra într-un colectiv de elită
•    Timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat stabilite prin contract

Acte necesare pentru înscriere:
•    Cerere voluntariat (se completează la înscriere)
•    Acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la înscriere)

•    CV
•    Scrisoare de intenţie
•    Adeverinţă student
•    Copie după cartea de identitate

Principalele atribuţii:
•    Tehnici de biologie celulară/biologie moleculară
•    Procesarea probelor biologice
•    Tehnici de genetică/genomică funcţională
•    Invăţarea tuturor metodologiilor (tehnici, metode, protocoale) aplicate în Centru aşa cum sunt descrise ele în SOP
•    Analiză şi interpretare date/ rezultate experimente efectuate în Centru
•    Respectarea RIN si Regulamentul de organizare al Centrului de Cercetari pentru Genomică funcţională, Biomedicină şi Medicină translaţională

Felul probei de concurs: probă practică (scris - un protocol de lucru și cunoștințe de bază în domeniu) şi interviu - se va anunța ulterior persoanelor selectate în urma probei scrise.

Bibliografie/tematică:
•    Pubmed Central –articole de specialitate cu acces liber- conform necesităţilor postului .

Informații suplimentare se pot obține la Centrul de Cercetari pentru Genomică funcţională, Biomedicină şi Medicină translaţională (str. Gh. Marinescu 23, et.4), unde se va depune și dosarul de înscriere, până în data de 18 iunie 2019, în intervalul orar 8-16.


•    Probe  de concurs:

- proba practică – un protocol de lucru și test de cunostinte generale de chimie/biochimie/biologie/biologie moleculară/genetică/biologie celulară/imunologie/microbiologie/ biofizică, bioinformatică şi

 - interviu.

Accesat de 1621 de ori

Selecție - anunțuri