UMF
Vineri, 28 Iunie 2019 09:54

Voluntariat Centrul de Genomică

In conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi cu procedura de voluntariat existentă la Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcţională, Biomedicină şi Medicină Translaţională, din cadrul UMF, Centrul de Genomică organizează selecţie de voluntari cu îndeplinirea următoarelor  cerinţe obligatorii:

Voluntar - Tehnician - 1 post
Condiții generale de participare:
•    Student/ă facultatea de biologie
•    Să deţina cunoştinţe teoretice şi practice de  biochimie/biologie/biologie celulară /imunologie/microbiologie
•    Cunoştinte limba engleza – minim nivel mediu
•    Cunoştinţe PC
•    Disponibilitate pentru voluntariat minim 15 ore/săptămână, respectiv 60 ore pe lună
Abilităţi:
•    Persoana responsabilă
•    Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
•    Atenţie la detalii, iniţiative
Oferta:
•    Condiţii foarte bune de muncă
•    Posibilitatea de a lucra într-un colectiv de elită
•    Timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat stabilite prin contract
Acte necesare pentru înscriere:
•    Cerere voluntariat (se completează la înscriere)
•    Acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la înscriere)
•    CV
•    Scrisoare de intenţie
•    Adeverinţă student
•    Copie după cartea de identitate
Principalele atribuţii:
•    Tehnici de biologie celulară/biologie moleculară
•    Procesarea probelor biologice
•    Tehnici de genetică/genomică funcţională
•    Invăţarea tuturor metodologiilor (tehnici, metode, protocoale) aplicate în Centru aşa cum sunt descrise ele în SOP
•    Analiză şi interpretare date/ rezultate experimente efectuate în Centru
•    Respectarea RIN si Regulamentul de organizare al Centrului de Cercetari pentru Genomică funcţională, Biomedicină şi Medicină translaţională
Felul probei de concurs: probă practică (scris - un protocol de lucru și cunoștințe de bază în domeniu) şi interviu - se va anunța ulterior persoanelor selectate în urma probei scrise.
Bibliografie/tematică:
•    Pubmed Central –articole de specialitate cu acces liber- conform necesităţilor postului .

Voluntar - Tehnician - 1 post
Condiții generale de participare:
•    Absolvent/a liceu
•    Să deţina cunoştinţe teoretice şi practice de  biochimie/biologie/biologie celulară/imunologie/microbiologie/
•    Cunoştinte limba engleza – minim nivel mediu
•    Cunoştinţe PC
•    Disponibilitate pentru voluntariat minim 10 ore/săptămână, respectiv 40 ore pe lună
Abilităţi:
•    Persoana responsabilă
•    Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
•    Atenţie la detalii, iniţiative
Oferta:
•    Condiţii foarte bune de muncă
•    Posibilitatea de a lucra într-un colectiv de elită
•    Timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat stabilite prin contract
Acte necesare pentru înscriere:
•    Cerere voluntariat (se completează la înscriere)
•    Acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la înscriere)
•    CV
•    Scrisoare de intenţie
•    Copie după cartea de identitate

Principalele atribuţii:
•     Procesarea probelor biologice
•     Invăţarea tuturor metodologiilor (tehnici, metode, protocoale) aplicate în Centru aşa cum sunt descrise ele în SOP
•    Analiză şi interpretare date/ rezultate experimente efectuate în Centru
•    Respectarea RIN si Regulamentul de organizare al Centrului de Cercetari pentru Genomică funcţională, Biomedicină şi Medicină translaţională
Felul probei de concurs: interviu - se va anunța ulterior persoanelor selectate în urma dosarului.
Bibliografie/tematică:
•    Pubmed Central –articole de specialitate cu acces liber- conform necesităţilor postului .
Informații suplimentare se pot obține la Centrul de Cercetari pentru Genomică funcţională, Biomedicină şi Medicină translaţională (str. Gh. Marinescu 23, et.4), unde se va depune și dosarul de înscriere, până în data de 8 iulie 2019, zilnic în intervalul orar 8-16, iar in data de 8 iulie 2019 in intervalul orar 8-12.

Accesat de 582 de ori

Selecție - anunțuri