UMF
Joi, 06 Februarie 2020 11:38

Competiție FDI 2020

Stimate cadre didactice, stimaţi cercetători, Ministerul Educaţiei și Cercetării a lansat competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020. 

Pentru finanţare din FDI 2020 sunt vizate șase domenii strategice:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.

Se pot depune spre finanțare doar câte un proiect pe fiecare domeniu din parte universității.

Pachetul de informații este disponibil la următoarea adresă:

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/02/Anexe_pachet_informatii_FDI-2020.pdf

Pentru cei interesați, având în vedere termenul scurt fixat de MEC, vă rugăm să depuneți fișele de proiect la Rectorat, până vineri 7 februarie, ora 12.00.

Accesat de 1438 de ori

Selecție - anunțuri