UMF
Vineri, 28 Februarie 2020 14:10

Demarare procedură de închiriere imobil

În atenția cadrelor didactice asistenți universitari pe perioadă nedeterminată și șefi de lucrări,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 88/04.02.2020, a contractului de închiriere nr. 95.263 din 14.12.2006 al cărui titular este Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, vă supunem atenției demararea procedurii de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 A, bl. 6, ap. 32.

Persoanele eligibile să aplice :
-    personalul didactic al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca care ocupă funcția didactică de asistent universitar pe perioadă nedeterminată sau cea de șef de lucrări și care nu dețin în folosință o locuință din fondul locativ de stat și nici în proprietate vreun imobil.

Dosarele se depun la secretariatele Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie în perioada 02-12.03.2020 şi trebuie să conțină următoarele documente:
1.    Cerere de închiriere a imobilului mai sus menționat – Anexa 1
2.    Adeverința eliberată de către Direcția Resurse Umane a universității din care să reiasă calitatea de angajat și venitul realizat
3.    Declarația notarială privind situația financiară și socială a solicitantului din care să reiasă că nu deține în folosință o locuință din fondul locativ de stat și nici în proprietate vreun imobil

La nivelul fiecărei facultăți se va selecta câte un dosar, dacă vor exista mai multe solicitări, iar cele trei dosare se vor transmite Consiliului de Administrație, care va decide asupra repartizării imobilului descris mai sus.

Accesat de 2092 de ori

Selecție - anunțuri