UMF
Joi, 07 Mai 2020 10:16

Depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese 2020

În atenția personalului didactic și didactic auxiliar cu funcţii de conducere, de control și cel implicat în administrarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă sau bugetară din cadrul U.M.F. ,,Iuliu Hațieganu’’ Cluj-Napoca

Având în vedere prevederile art.1 pct. 32 și pct. 36 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative aveți obligația să depuneți Declarația de avere și Declarația de interese anual, până la data de 15 iunie (art. 4, alin. 2 Legea nr. 176/2010).

Formularele, Ghidul de completare și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese se găsesc pe site-ul universității (www.umfcluj.ro) la secțiunea ,,Informații de interes public > Declarații de avere > Formulare și ghiduri de completare’’.

În perioada stării de urgență, declarațiile se vor trimite online la adresa de e-mail , iar apoi se vor depune la Direcția Resurse Umane (Str. Victor Babeș, Nr. 8, Etaj 2, Camera 209) până la data de 2 iunie 2020.

Nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr.1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2000 lei. Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare (Art. 29, alin.1 Legea nr.176/2010).

 

 

Accesat de 3682 de ori

Selecție - anunțuri