UMF
Joi, 23 Iulie 2020 14:30

Depunere dosare medicale şi sociale pentru cazare

În atenţia studenţilor eligibili pentru dosarele sociale de cazare,

Studenţii au obligaţia să ataşeze în dosarul de cazare următoarele documente:

1. în cazul problemelor medicale:
• biletul de ieşire din spital;
• rezultatul testelor paraclinice folosite pentru diagnosticarea bolii;
• adeverinţa de luare în evidenţă de către cabinetul medical din Policlinica Studenţească;
• adeverinţă eliberată dintr-o clinică de profil a Universităţii care să certifice diagnosticul.

2. în cazul problemelor sociale:
• adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei luni, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, soţie, studentul(a) dacă lucrează);
• talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;
• taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni;
• adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/sorei, dacă este cazul;
• copie după buletinul de identitate al părinţilor;
• certificatele de deces pentru studenţii orfani;
• adeverinta că studentul provine dintr-o Casă de copii sau plasament familial;
• copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;
• adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora;
• “Procesul verbal de impunere” şi/ sau “Declaraţia de impunere” privind impozitul pe venitul agricol, conform Legii nr. 34/1994 pentru anul current;
• studenţii căsătoriţi vor prezenta adeverinţa de student a soţului/soţiei, o copie a certificatului de căsătorie, declaraţia notarială a veniturilor realizate.

Aceste acte vor fi scanate şi trimise la adresele:

-Facultatea de Medicină –
-Facultatea de Medicină Dentară –
-Facultatea de Farmacie –

Regulamentul de validare a dosarelor sociale de cazare îl găsiţi în Carta Universităţii
Perioada de trimitere a dosarelor este 27 iulie – 14 august.

Pentru întrebări sau nelămuriri, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresele de e-mail de mai sus.

Comisia de cazare

Accesat de 3910 de ori

Selecție - anunțuri