UMF
Sâmbătă, 26 Septembrie 2020 22:14

Anunț privind rambursarea parțială din veniturile proprii ale universității a taxei de publicare în reviste de specialitate Q1 prima cuartilă

Stimate cadre didactice și de cercetare,

stimați studenți doctoranzi,

prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 600 din data de 7 septembrie 2020 și prin Hotârărea Senatului nr. 10 din data de 11 septembrie 2020, conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca sprijină publicarea de articole științifice și excelența în activitatea de cercetare prin rambursarea parțială din veniturile proprii ale universității a taxei de publicare în reviste de specialitate Q1 prima cuartilă în cuantum de maxim 1.000 Euro, în scopul creșterii vizibilității internaționale și a prestigiului universității noastre.

Rambursarea taxei de publicare în cuantum de maxim 1.000 Euro primului autor se va realiza cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  1. Publicația pentru care se solicită rambursarea parțială a taxei de publicare să nu fie realizată în cadrul proiectelor de cercetare sau în orice alt tip de proiect, pentru a se evita dubla finanțare – se va asuma printr-o declarație acest aspect.
  2. Să existe afilierea instituțională universitară a tuturor autorilor din universitate
  3. Să existe acceptul de publicare a articolului
  4. Autorul atașează dovada încadrării revistei în Q 1, dovadă printată din Clarivate Analytics, InCites Journal Citation Reports, pe anul precedent publicației.

Instrucțiunile de lucru pentru depunerea documentației se găsesc aici

Rector,

Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu

Accesat de 2216 de ori

Selecție - anunțuri