UMF
Marți, 03 Noiembrie 2020 12:31

Burse SEE pentru cadre didactice și cercetători – etapa I*

Prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 aveți oportunitatea de a beneficia de burse de perfecționare în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein în perioada 4 ianuarie – 30 septembrie 2021.

Pentru a beneficia de o astfel de bursă, trebuie să obțineți – prin contacte individuale - o scrisoare de accept din partea instituției-gazdă, cu menționarea numelui dumneavoastră, a scopului și perioadei de desfășurare a stagiului.

Instituțiile-gazdă pot fi: universități, spitale, institute de cercetare, spitale private, companii publice sau private, etc., dispuse să vă accepte în stagiu de perfecționare.

Grup țintă: cadre didactice, cercetători

Durata mobilității: minim 2 zile, maxim 2 săptămâni

Data de încheiere a mobilității: cel târziu 30 septembrie 2021

Suport financiar: 250 Euro/zi

   1250 Euro/săptămână

2200 Euro/2 săptămâni

+ cheltuieli de transport calculate în funcție de distanța de deplasare

Componența dosarului de candidatură:

-          CV (în limba română sau engleză)

-          Atestat de competență lingvistică eliberat de un centru autorizat

Termen limită de depunere a dosarului de candidatură: 11 decembrie 2020

Informații:

*Va urma și etapa a II-a pentru perioada de vară.

Accesat de 936 de ori

Selecție - anunțuri