UMF
Marți, 03 Noiembrie 2020 12:32

Burse SEE pentru studenți – etapa I*

Prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 aveți oportunitatea de a beneficia de burse de mobilitate în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein în perioada 4 ianuarie – 30 septembrie 2021.

Pentru a beneficia de o astfel de bursă, trebuie să obțineți – prin contacte individuale - o scrisoare de accept din partea instituției-gazdă, cu menționarea numelui dumneavoastră, a scopului și perioadei de desfășurare a mobilității.

Instituțiile-gazdă pot fi: universități, spitale, institute de cercetare, spitale private, companii publice sau private, etc., dispuse să accepte studenți în stagiu.

Grup țintă: studenți nivel licență, master, doctorat

Durata mobilității: minim 2 luni

Data de încheiere a mobilității: cel târziu 30 septembrie 2021

Suport financiar: 1200 Euro/lună + cheltuieli de transport calculate în funcție de distanța de deplasare

Termen limită de depunere a dosarului de candidatură: 11 decembrie 2020

Criteriu de eligibilitate: dovada printr-un atestat de limbă a competențelor lingvistice pentru limba de lucru din țara de destinație

Criterii de selecție a studenților în vederea efectuării de mobilități SEE:

-          Performanța școlară (20% din punctajul total)

-          Motivația personală (20% din punctajul total)

-          Competențe lingvistice (20% din punctajul total)

-          Interviu (40% din punctajul total)

Notă: Studenţii de etnie rromă, sau provenind din medii socio-economice dezavantajate pot beneficia în plus de puncte de prioritate de până la 20%.

Componența dosarului de candidatură în vederea selecției pentru burse SEE:

-          CV (format standardizat, disponibil pe site)

-          Scrisoare de motivație

-          Adeverință cu mediile pe anii de studiu încheiați anterior (eliberată de către Decanate)

-          Atestat de competență lingvistică în limba engleză eliberat de un centru autorizat

-          Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații:

*Va urma și etapa a II-a pentru perioada de vară.

Accesat de 1734 de ori

Selecție - anunțuri